GLS s trajnostnim načinom delovanja zmanjšuje »logistični« vpliv na okolje

Bistvo sodobne logistike je zanesljivo servisiranje potrošnika in odgovorno ravnanje do okolja. Tega se zavedajo številna podjetja, ki želijo ohraniti konkurenčno vrednost na trgu ter s svojim trajnostnim delovanjem ustvarjati višjo dodano vrednost. Tudi podjetje GLS Slovenija je ves čas zavezano k zelenemu delovanju in vse višjim pričakovanjem kupcev glede celovite in kakovostne logistične storitve. Z namestitvijo sončnih celic na streho glavnega centralnega skladišča – HUB ter na vedno več GLS Paketomatov prispevajo k varčevanju z energijo in k manjši onesnaženosti zraka. Svoj ogljični odtis zmanjšujejo tudi s posodabljanjem voznega parka z električnimi vozili, optimizacijo dostavnih poti ter digitalizacijo in posodobitvami poslovanja in IT sistema.

Trajnostna prizadevanja GLS Slovenija

Leta 2008 je podjetje GLS začelo okolijsko pobudo ThinkGreen, ki je bila namenjena koordinaciji in aktivnemu spodbujanju različnih trajnostnih dejavnosti znotraj Skupine GLS. Na ta način se je varstvo okolja postavilo visoko na lestvico prioritet in postalo eno ključnih načel delovanja Skupine GLS. Leta 2021 so z intenzivnim in sistematičnim pristopom tudi pri GLS Slovenija naredili velik korak k bolj trajnostnemu delovanju. V tem letu so zaključili z načrtovanimi projekti, ki prispevajo k bolj zelenemu delovanju in pripravili načrte za poslovno leto 2022/23.

Elektrifikacija voznega parka

Promet prispeva kar četrtino vseh toplogrednih plinov v Evropi, ki se jih lahko znatno zmanjša z uporabo električnih avtomobilov. Mreža GLS Slovenija bo zato šestim novim električnim vozilom, ki so jih nabavili v preteklem letu, letos priključila še dodatnih osem. Načrtujejo pa tudi deset lastnih polnilnic. Poleg električnih avtomobilov, ki zmanjšujejo onesnaževanje okolja, pri GLS Slovenija posebno pozornost namenjajo še optimizaciji dostavnih poti. V primerjavi z letom 2021 so tako zmanjšali število prevoženih kilometrov na kurirja/dan za 4.99 odstotkov in število prevoženih kilometrov/paket za 4,28 odstotka. Dobri rezultati so posledica večje zgoščenosti mreže GLS Paketomatov in Depo poslovalnic, kar pozitivno vpliva na zmanjševanje transportnih poti. V letu 2022 načrtujejo še odprtje dveh novih Depo poslovalnic in postavitev 60 novih klasičnih GLS Paketomatov.

Lastne sončne elektrarne

Izkoriščanje obnovljivih virov energije izpodriva tradicionalne vire električne energije, ki v ozračje spuščajo ogljikov dioksid. GLS Slovenija je v luči energetske samooskrbe in želje po uporabi okolju prijaznejšega vira energije, prekril streho svojega glavnega centralnega skladišča v Ljubljani s fotonapetostnimi paneli. Ti na letnem nivoju proizvedejo 60 MWh električne energije, ki jo porabijo za delovanje lastnih poslovnih prostorov. V načrtu imajo še postavitev dodatnih 60 MWh fotonapetostnih panelov na isti lokaciji ter na Depo poslovalnice v Slovenski Bistrici in na Ptuju. Pohvalijo se lahko še s 40 GLS Paketomati, ki delujejo s pomočjo fotovoltaike in letnim poslovnim načrtom za postavitev dodatnih 80. Posamezen proizvede 712 kWh električne energije, kar pomeni, da bodo z implementacijo vseh 120 GLS Paketomatov na fotovoltaiko, proizvedli letno 58,4 MWh električne energije.

Klima Protect Certifikat

Letos bo GLS Slovenija pridobil certifikata Klima Protect vezan na kompenzacijo CO2 izpustov, ki jih povzroči s transportnimi potmi. Po novem bo na njihovi spletni strani povezava do podatkov o njihovi proizvodnji CO2 med distribucijo in poraba denarnih sredstev, namenjenih kompenzaciji vpliva na produkcijo CO2. V letu 2022/2023 bodo prvič postali ogljično nevtralni, saj bodo vse izpuste CO2 odkupili preko izbranih projektov.

GLS. Ker nam ni vseeno za prihodnost, za naše okolje.


Naročnik: GLS Slovenia

Sorodni članki

2,198oboževalciVšečkaj

Nove vsebine